Zadání žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Služba „Žádost o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací“ je určena pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítě prostřednictvím internetu.

Formulář Žádost je určen k elektronickému podání žádosti o vyjádření k existenci sítě elektrických komunikací se zakreslením zájmových oblastí nad mapou. Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítě vůči zájmové oblasti žadatele.

Žadatel obdrží vyjádření zaslané listovní poštou nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Listovní zásilka bude zaslána na dobírku na adresu zadanou v žádosti a bude zpoplatněna podle ceníku.

Od 1.3.2017 došlo ke zplnomocnění společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen InfoTel) k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen UPC) jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolovacích a jiných řízení. Vaše žádost bude vyřízena zaměstnanci InfoTelu na základě ceníku, který naleznete v upozornění na zavedení zpoplatnění.

Webové stránky pro svou práci vyžadují použití webového prohlížeče Internet Explorer (minimální verze 8), Firefox (minimální verze 3.5) nebo Chrome (minimální verze 4)