Zadání žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Služba „Žádost o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací“ je určena pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítě prostřednictvím internetu.

Formulář Žádost je určen k elektronickému podání žádosti o vyjádření k existenci sítě elektrických komunikací se zakreslením zájmových oblastí nad mapou. Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítě vůči zájmové oblasti žadatele.

Žadatel obdrží vyjádření zaslané listovní poštou nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Listovní zásilka bude zaslána na dobírku na adresu zadanou v žádosti a bude zpoplatněna podle ceníku.

Webové stránky pro svou práci vyžadují použití webového prohlížeče Internet Explorer (minimální verze 8), Firefox (minimální verze 3.5) nebo Chrome (minimální verze 4)